WORK WITH US

เจ้าหน้าที่วีซ่า
เจ้าหน้าที่วีซ่า
- ดูแล ให้คำปรึกษาด้านวีซ่าให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
- จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการด้านวีซ่าให้กับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับสถานฑูตต่างๆ
- ช่วยเหลืองานต่างๆ ในแผนก
อัตรา
 • 1
 • เงินเดือน
 • 1X,XXX
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  คอมมิสซั่น
  โบนัส
  วันหยุดประจำปี พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามกฏหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :    
  1.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  2.มีประสบการณ์ด้านการเดินเรื่องวีซ่า กับสถานทูตประเทศต่างๆอย่างน้อย 1 ปี
  3.สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  5.มีทักษะในการทำงานด้านประสานงานเป็นอย่างดี
  6.มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  7.มีความรับผิดชอบ ขยันและซื่อสัตย์
  8.มีความละเอียด รอบคอบ เรียนรู้งานได้เร็ว
  9.หากสามารถขั่บรถจักรยานยนต์ หรือมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สถานที่ปฏิบัติงาน
 • เหม่งจ๋าย,วังทองหลาง
 • จังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง
  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
  TS BOARDING HOUSE CO.,LTD.
  ติดต่อ : Khun Pichet
  653/8 ซ.รามคำแหง 39. ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-538-2008    Fax : 02-9347814

  | Asst Marketing Manager
  Asst Marketing Manager
  ส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัท สร้างโปรโมชั่นให้ตรงกับฐานลูกค้าที่บริษัทต้องการ เพื่อพัฒนายอดขายให้กับบริษัท
  อัตรา
 • 1
 • เงินเดือน
 • 15,000 - 20,000
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  คอมมิสซั่น
  โบนัส
  วันหยุดประจำปี พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามกฏหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :    
  1.1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  2.2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.3. มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการขนส่ง หรือธุรกิจต่างประเทศ
  4.4. มีใจรักในงานด้านบริการ ให้คำปรึกษาการชำระเงินแก่ลูกค้าได้.
  5.5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  6.6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  7.7. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี Japanese Test passed level 3 ขึ้นไป.
  สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ตรงข้ามสถานทูตลาว ใกล้แยกเม่งจ๋าย เขตวังทองหลาง
 • จังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง
  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
  TS BOARDING HOUSE CO.,LTD.
  ติดต่อ : Khun Pichet
  653/8 ซ.รามคำแหง 39. ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-538-2008    Fax : 02-9347814
  | Sale Executive
  Sale Executive
  ส่งเสริมการขาย ร่วมกับทีมมาร์เก็ตติ้ง
  สร้างสรรค์โปรโมชั่นให้กับลูกค้า ประสานงานกับ
  ฝ่ายบริการ เพื่อบริการลูกค้าให้ดีที่สุด
  ออกไปพบลูกค้า เพื่อสอบถามปัญหา และให้ความสะดวก
  ในการให้บริการ.
  สินค้าที่ต้องนำเสนอต่อลูกค้ากลุ่มบริษัทต่างๆ เช่น
  ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า แพ็คเก็จต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจทั้งหมด
  อัตรา
 • 3
 • เงินเดือน
 • 10000 - 15000
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  คอมมิสซั่น
  โบนัส
  วันหยุดประจำปี พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามกฏหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :    
  1.1. ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2.2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.3. มีใจรักในงานบริการ
  4.4. มีความคิดสร้างสรรค์
  5.5. มีประสบการในงานด้านการท่องเที่ยว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.6. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี Japanese Test passed level 3 ขึ้นไป.
  สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ตรงข้ามสถานทูตลาว ใกล้แยกเม่งจ๋าย เขตวังทองหลาง
 • จังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง
  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
  TS BOARDING HOUSE CO.,LTD.
  ติดต่อ : Khun Pichet
  653/8 ซ.รามคำแหง 39. ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-538-2008    Fax : 02-9347814

  | Tour Operation
  Tour Operation
  สร้าง Package Tour
  จองโรงแรมต่างประเทศ
  ประสานงานการให้บริการพิเศษกับลูกค้าในต่างประเทศ
  ประสานงานกับแลนด์ต่างประเทศ
  ให้ข้อมูลกับลูกค้าในการท่องเที่ยว หรือเดินทางเพื่อการประกอบธุรกิจ
  ให้ข้อมูลวีซ่า บันทึกข้อมูลวีซ่าให้ลูกค้าได้
  อัตรา
 • 1
 • เงินเดือน
 • 10000
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  คอมมิสซั่น
  โบนัส
  วันหยุดประจำปี พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามกฏหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :    
  1.1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  2.2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.3. มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ CRS Amadeus,Abacus ได้
  4.4. มีประสบการณ์ในการประสานงานกับแลนด์ต่างประเทศ
  5.5. มีใจรักในงานด้านบริการ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้.
  6.6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  สถานที่ปฏิบัติงาน
 • เหม่งจ๋าย
 • จังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง
  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
  TS BOARDING HOUSE CO.,LTD.
  ติดต่อ : Khun Pichet
  653/8 ซ.รามคำแหง 39. ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-538-2008    Fax : 02-9347814

  | Airline Ticketing
  AirlineTicketing
  ให้บริการลูกค้าทางด้านการจองและออกตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ GDS และเป็นตัวแทนในการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์
  อัตรา
 • 5
 • เงินเดือน
 • 12,000 - 20,000
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  คอมมิสซั่น
  โบนัส
  วันหยุดประจำปี พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามกฏหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :    
  1.เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ CRS Amadeus,Abacus ได้
  4.สามารถออกตั๋วในระบบ GDS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.หากผ่านการอบรม IATA มาแล้วจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.มีใจรักในงานด้านบริการ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้.
  7.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ใกล้แยกเม่งจ๋าย ซอยตรงข้ามสถานทูตลาว
 • จังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง
  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
  TS BOARDING HOUSE CO.,LTD.
  ติดต่อ : Khun Pichet
  653/8 ซ.รามคำแหง 39. ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-538-2008    Fax : 02-9347814

  | Programmer
  Programmer
  พัฒนา Application สำหรับระบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วย .Net App/SQL/Barcode Gen/TXT Pars พร้อมทั้งดูแลฐานข้อมูลบริษัท
  อัตรา
 • 2
 • เงินเดือน
 • 10,000 - 20,000
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  คอมมิสซั่น
  โบนัส
  วันหยุดประจำปี พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามกฏหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :    
  1.1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  2.2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.3. มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา application ด้วย .net
  4.4. กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตัวเองอยุเสมอ
  5.5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  6.6. หากมีเอกสารประกอบ certificate อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สถานที่ปฏิบัติงาน
 • วังทองหลาง
 • จังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง
  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
  TS BOARDING HOUSE CO.,LTD.
  ติดต่อ : Khun Pichet
  653/8 ซ.รามคำแหง 39. ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-538-2008    Fax : 02-9347814
  | .Net Programmer
  .Net Programmer
  พัฒนา Application สำหรับระบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วย .Net App/SQL/Barcode Gen/TXT Pars
  อัตรา
 • 2
 • เงินเดือน
 • 10,000 - 20,000
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  คอมมิสซั่น
  โบนัส
  วันหยุดประจำปี พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามกฏหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :    
  1.1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  2.2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.3. มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา application ด้วย .net
  4.4. กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตัวเองอยุเสมอ
  5.5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  6.6. หากมีเอกสารประกอบ certificate อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สถานที่ปฏิบัติงาน
 • วังทองหลาง
 • จังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง
  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
  TS BOARDING HOUSE CO.,LTD.
  ติดต่อ : Khun Pichet
  653/8 ซ.รามคำแหง 39. ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-538-2008    Fax : 02-9347814

  | นักศีกษาฝีกงาน
  นักศีกษาฝีกงาน
  ให้บริการลูกค้าทางด้านการจองและออกตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ GDS และเป็นตัวแทนในการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานดังนี้
  1. สาขาการเงินและการบัญชี
  2. สาขาการท่องเที่ยว
  3. สาขาโปรแกรมเมอร์/IT
  4. Sale/AE/Secretary
  5. ภาษาญี่ปุ่น
  อัตรา
 • 5
 • เงินเดือน
 • 5000
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  คอมมิสซั่น
  โบนัส
  วันหยุดประจำปี พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามกฏหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :    
  1.1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 23 ปี
  2.2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  4.4. มีใจรักในงานด้านบริการ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้.
  สถานที่ปฏิบัติงาน
 • วังทองหลาง
 • จังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง
  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
  TS BOARDING HOUSE CO.,LTD.
  ติดต่อ : Khun Pichet
  653/8 ซ.รามคำแหง 39. ถ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 02-538-2008    Fax : 02-9347814